Realizohet me sukses aktiviteti “Ushqimore” në Sh.F.K “Faik Konica” – Radushë (Foto)

Me datë 15/11/2019 në haspirat e Sh.F.K “Faik Konica” – Radushë me sukses është realizuar projekti “Ushqimore”  me nxënës të klasëve të ulta.