RRETH NESH

Shkolla Fillore Faik Konica Historikui Shkollës Deri në vitin 1931 në f. Radushë ka egzistuar vetëm shkolllim në baza fetare në objekte të quajtura MEKTEP. Në këto objekte mësimin fetar e kanë ndjekur fëmijët e moshës 10 vjeçare dhe të rriturit të cilët kanë mësuar alfabetin islam.

Më shumë