Besim Agush i lindur më 22.05.1978 f. Radushë. Arsimin fillor e kreu në SH.F “FAIK KONICA” f. Radushë, arsimin e mesëm në SH.M. ZEF LUSH MARKU në Shkup.

Studimet i kreu në UT fakulteti filozofik – dega histori.

Në SHF“FAIK KONICA” f. Radushë punon prej vitit 2002.