• HISTORIKU

  Deri në vitin 1931 në  f. Radushë ka egzistuar vetëm shkolllim në baza fetare  në...

 • VIZIONI

  VIZIONI I SHKOLLËS:

  Përsosja e kuadrit arsimоre pë kyçje të metodave të reja dhe...

 • MISIONI

  MISIONI I SHKOLLËS:

  Roli kryesor i misionit të shkollës është të mësohen dhe...


Llogaria përfundimtare 787

Llogaria përfundimtare 903

99
Nxënës
99
Arsimtarë
99
Periferike
99
Nr. i paraleleve

SHKOLLA PERIFERIKE

Në shkollën periferike mësimi ndiqet në një paralele të kombinuar të përbërë prej klasës së I-V dhe atë gjithsej 9 nxënës. Prej klasës së VI mësimin e vijojnë në f. Radushë.

HISTORIKU

Deri në vitin 1931 në  f. Radushë ka egzistuar vetëm shkolllim në baza fetare  në objekte  të quajtura...

DREJTORI

Besim Agush i lindur më 22.05.1978 f. Radushë. Arsimin fillor e kreu në SH.F “FAIK KONICA” f. Radushë,...

SHKOLLA PERIFERIKE

"Faik Konica " f.Dvorcë

Në shkollën periferike mësimi...

KONTAKTI

KONTAKTI

Nr.Tel:...

BASHKPUNIMET

Shkolla jonë bashkpunon me të gjitha shkollat tjera komunale, poashtu kjo shkoll bashkpunon me Komunën e Sarajit dhe është e hapur që të pranoj dhe bashkpunime të tjera me institucione, OJQ apo shkolla.