Shkolla Fillore Faik Konica

Deri në vitin 1931 në f. Radushë ka egzistuar vetëm shkolllim në baza fetare në objekte të quajtura MEKTEP. Në këto objekte mësimin fetar e kanë ndjekur fëmijët e moshës 10 vjeçare …